I. POLITYKA PRYWATNOŚCI BeSOLAR SP. Z O.O.

1. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych
osobowych jest BeSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Olsztynie 10-685, ul. Franciszka
Barcza 58 lok. U18, NIP: 5242899194, REGON 385718495, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS
0000832278 (dalej: „Administrator”).

 

2. Administrator informuje jednocześnie, że przysługuje Panu/Pani prawo:

a) wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie (art. 7 ust. 3 RODO);

b) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);

c) żądania sprostowania danych (art. 16 RODO);

d) usunięcia, tj. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);

e) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);

f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO).

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt e-mail na adres info@besolar.pl lub kontakt pisemny na
adres: BeSOLAR Sp. z o.o., ul. Franciszka Barcza 58 lok. U18, 10-685 Olsztyn.

3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) świadczenia przez Administratora oferowanych przez niego usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i
telefonicznej – podstawą jest Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

c) marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

d) analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

a) w zakresie świadczenia usług dane osobowe będą przetwarzane do upływu terminów rękojmi i gwarancji
wynikających z zawartej/tych umowy/ów. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane dłużej, jeżeli wynika to z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

b) w przypadku przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontaktu telefonicznego w celu
przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie
danych osobowych w celach marketingowych;

c) w zakresie celów analitycznych i statystycznych – do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu.

 

5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora, m.in. podwykonawcom, czy dostawcom usług IT, przy czym podmioty te przetwarzają dane na
podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, czy odbiorców znajdujących
się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

7. Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia
usług. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym świadczenia usług. Podanie
danych w pozostałych celach (z wyjątkiem wypełnienia obowiązku prawnego) jest dobrowolne.

 

8. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl)

II. POLITYKA COOKIES

1. Podczas pierwszej wizyty w naszym Serwisie internetowym wyświetlana jest Użytkownikom informacja na temat
stosowania plików cookies. Nasz Serwis internetowy, podobnie jak większość witryn internetowych, korzysta z
tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w pamięci komputera i
przyporządkowane do wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych urządzenia i używanego oprogramowania oraz nie mogą
uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na urządzeniu Użytkownika. Dzięki nim oferta internetowa
jest bardziej efektywna dla jej użytkowników.

 

3. W przypadku gdy Serwis internetowy jest wykorzystywany przez Użytkownika jedynie w celu uzyskania
informacji, to znaczy jeśli Użytkownik nie przekazuje danych osobowych w inny sposób, zbierane są tylko te
dane, które są przekazywane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową Użytkownika.

 

4. Podczas przeglądania Strony internetowej, zbierane są dane potrzebne ze względów technicznych, aby móc
wyświetlić stronę internetową oraz zagwarantować jej stabilność i bezpieczeństwo. Są to następujące
informacje:

 

a) adres IP

b) data i godzina zapytania

c) różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)

d) treść żądania (konkretna strona)

e) status dostępu/ kod odpowiedzi http

f) przesyłana ilość danych

g) strona internetowa, z której pochodzi żądanie

h) przeglądarka

i) system operacyjny i jego interfejs

j) język i wersja oprogramowania przeglądarki.

 

5. Dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania ze Strony internetowej na komputerze
Użytkownika zapisywane są pliki cookies. Można wyróżnić różne rodzaje plików cookies. Strona internetowa
wykorzystuje cookies własne wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego jej działania oraz cookies
pochodzące od podmiotów trzecich, a także cookies sesyjne (przy których po zakończeniu sesji danej
przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia), jak i pliki
cookies trwałe (które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i pozostają tam do momentu
ich skasowania lub wygaśnięcia).

 

6. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu internetowego i nie są
wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika.

 

7. Korzystamy z plików cookies w następujących celach:

a) prawidłowego wyświetlenia strony internetowej oraz dostosowania jej do Twoich preferencji,

b) tworzenia statystyk i ulepszania zawartości strony internetowej, a także

c) personalizowania informacji marketingowych.

 

8. Dla powyższych celów korzystamy również z narzędzi udostępnianych przez podmioty trzecie. Wiąże się to z
korzystaniem i przekazywaniem plików cookies do firm zewnętrznych takich jak: Google LLC oraz Facebook Inc.
Z uwagi na to, że Google LLC oraz Facebook Inc posiadają siedzibę w USA i wykorzystują infrastrukturę
techniczną znajdującą się w USA, przystąpili do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przez przepisy europejskie.

 

9. Wykorzystywane przez nas pliki Cookies tracą ważność po maksymalnie 24 miesiącach.

 

10. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli domen i stron
internatowych, do których linki są umieszczone w naszym Serwisie internetowym. Zachęcamy, by przed
rozpoczęciem korzystania z tych stron zapoznać się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.

 

11. Podstawą do wykorzystywania plików cookies jest wyrażona przez Użytkownika zgoda. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami zgoda ta może zostać również wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę
w przeglądarce, należy skorzystać z odpowiednich wskazówek znajdujących się w zakładce pomoc używanej
przeglądarki internetowej. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w
korzystaniu z Serwisu internetowego, jak również z wielu innych stron internetowych, które je stosują.

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności, ochrony danych lub plików cookies, a także celem
wykonania przysługujących Państwu praw, o których mowa wyżej prosimy o kontakt z Administratorem Danych
Osobowych.